Esteettömyyskartoitus

Taloyhtiön suunnitellessa remontteja, kannattaa samalla miettiä esteettömän liikkumisen toteutuminen remontin jälkeen.

Mikäli remontit toteutetaan siten, että niillä mahdollistetaan liikuntarajoitteisen henkilön pääsy asuinkerrokseen, huoneistoihin tai muihin tiloihin, voi remontin kustannuksiin hakea esteettömyysavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA).

Tuen saamisen edellytyksenä on, että koko reitti ulko-ovelta huoneistoihin tai yhteisiin tiloihin on toteutettu siten, että rollaattoria tai pyörätuolia käyttävillä on esteetön kulku näissä tiloissa.

Esimerkiksi hissin esteettömyysremontin yhteydessä tulee myös ulko-oven olla esteettömän kulun mahdollistava

Avustusta liikkumisesteen poistamiseksi (eli esteettömyysavustusta) voi saada esimerkiksi seuraaviin remontteihin:

  • ulko-ovien automatisointi ja leventäminen
  • hissin esteettömyyskorjaukset
  • kulkuluiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen.

Esteettömyyskartoitus on työväline, jolla dokumentoidaan taloyhtiön esteettömyyden nykytila. Kartoituskäynnistä tehdään kirjallinen, valokuvin varustettu, dokumentti, johon on kuvattu kartoitettavan kohteen esteettömyyden nykytila, ennen suunniteltuja remontteja. Tämä dokumentti tulee liittää avustushakemukseen.

Remontin korvattaviin kustannuksiin kuuluvat myös Esteettömyyskartoituksesta aiheutuneet kustannukset

Lisätietoja avustuksista www.ara.fi -> Lainat ja avustukset -> Korjausavustukset -> Esteettömyysavustus

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai tilataksesi esteettömyyskartoituksen.