Esteettömyys­remontti ja esteetön rakentaminen suunnittelusta loppusiivoukseen

Esteettömästi rakennettu ympäristö parantaa erityisesti ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten elämänlaatua. Mahdollisuus toimia itsenäisesti kotona ja liikkua julkisissa tiloissa turvallisesti sekä helposti on voimavara jokaiselle liikuntaesteiselle.

Me VSA-Palvelussa olemme esteettömyysrakentamisen ja -saneerauksen ammattilaisia. Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua niin uudisrakennus- kuin saneerauskohteisiin. Laajan yhteistyöverkostomme kautta voimme hoitaa kaikki tilojen muutostyöt ja rakentamisen ratkaisut aina rakennusluvan hankinnasta esteettömyyden suunnitteluun, materiaalihankintoihin, vastaavan mestarin töihin sekä valmiin kohteen loppusiivoukseen saakka. Toteutamme myös yksittäiset apuvälineiden asennustyöt.

Toimimme Etelä-ja Länsi-Suomen alueella.

Kodin esteettömyysremontilla turvallista ja pitkäikäistä asumista

Kodin esteettömyysremontti lähtee asukkaan toimintakyvystä ja tilaan tehtävistä muutoksista, joiden tarkoitus on edesauttaa kotona asumista mahdollisimman pitkään. Remontti voidaan toteuttaa yksittäisinä asennustöinä tai avaimet käteen -palveluna, jolloin me hoidamme kaiken remonttiin liittyvän esteettömyyden kartoituksesta loppusiivoukseen, joilla koti saadaan muuttovalmiiseen kuntoon. 

Esteetön koti on toimiva ja turvallinen asukkaan tarpeiden mukaan. Asunnossa on vaivaton liikkua paikasta toiseen ja tilojen toiminnallisuudet ovat helppokäyttöisiä sekä ergonomisia. Esimerkiksi purkamalla väliseiniä ja laajentamalla oviaukkoja saadaan lisätilaa, asentamalla kahvat ja kaiteet luodaan tukea ja purkamalla kynnyksiä poistetaan liikkumista vaikeuttavia esteitä. Myös uudet kalusteet voidaan mitoittaa käyttäjänsä mukaan helpoilla toiminnallisuuksilla.

Julkisten tilojen esteettömyysremontti

Esteettömyysremontti ulottuu myös kodin ulkopuolelle julkisiin tiloihin; ravintoloihin, taloyhtiöihin, yleisiin ja yhteisiin tiloihin. Rakennus ja sen ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille helppokulkuinen ja miellyttävä toimia. 

VSA-Palvelut toteuttaa julkisten tilojen esteettömyyttä edesauttavat remonttityöt, joilla helpotetaan palvelujen saatavuutta esteettömyyttä edistävillä tilaratkaisuilla sekä liikkumista tukevilla turvallisilla ja helppokäyttöisillä välineillä. Asennamme esimerkiksi luiskat ulko- ja sisätiloihin tasanteiden välille sekä kahvat ja kaiteet seinustoille ja wc-tiloihin. Voimme myös vaikuttaa tilanjakoon purkamalla seiniä.

Kaikissa muutostöissä noudatamme aina esteetöntä rakentamista ja remontointia ohjaavia määräyksiä. Materiaalitoimittajina käytämme alan luotettavimpia toimijoita taataksemme toimivan ja helppokäyttöisen lopputuloksen, joka on suunniteltu asiakkaan toiveiden mukaan.

Kahvojen, ramppien ja muiden välineiden asennustyöt

Asunnon tai muun tilan muutos helppokäyttöisemmäksi ja turvallisemmaksi ei vaadi aina suurta remonttia. Toisinaan pelkkä apuvälineiden asennustyö riittää parantamaan tilojen toiminnallisuutta.

Asennuksessa käytämme kestäviä ja korkealaatuisia apuvälineitä, kuten kahvoja, kaiteita ja ramppeja, jotka pyritään sulauttamaan mahdollisimman huomaamattomasti osaksi tilaa. Asennus tehdään aina tilan sekä käyttäjän mittojen mukaan huomioimalla välineiden ergonomisuus ja helppokäyttöisyys. Hyvin tehty asennus takaa pysyvän lopputuloksen, joka helpottaa tilan käyttäjän liikkumista ja luo turvaa arjessa toimimiseen. 

Myös valaistus voidaan suunnitella uudelleen tukemaan asumisen esteettömyyttä. Hyvin valaistussa ympäristössä on helpompi hahmottaa kulkureitit ja mahdolliset tasoerot.